ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานวิชาการ
>ระบบข้อสอบออนไลน์ PISA 20
แผนการจัดการเรียนการสอนหน่วยที่3 สำรวจชุมชน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.98 KB 48
แผนการจัดการเรียนการสอนหน่วยที่2 ปลุกพลังนักสังเกต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.36 KB 44
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.12 KB 46
ผลงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.63 KB 48
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 JPEG Image ขนาดไฟล์ 497.3 KB 106
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 44.51 KB 48181
ปฏิทินวิชาการ JPEG Image ขนาดไฟล์ 230.39 KB 48596
ตารางลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ JPEG Image ขนาดไฟล์ 113.49 KB 48216
ตารางประชุมทุกคาบ 7 วันศุกร์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 163.52 KB 48296
ตารางสอน 1/64 JPEG Image ขนาดไฟล์ 103.76 KB 48599
งานบุคลากร
แบบฟอร์มเขียนย้าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.41 KB 48304
ใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 36.12 KB 48407
วฐ.1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 474.66 KB 48600
อื่นๆ
ทำเนียบบุคลากร JPEG Image ขนาดไฟล์ 482.78 KB 9